जनप्रतीनिधि

१. श्री विमला बर्तौला 

२. श्री राधा कुमारी विश्वकर्मा

३. श्री शंकर राई

४. श्री कुमार सिं लामा