जनप्रतीनिधि

१. श्री रुकमिणि गोङवा

२. श्री लिला कुमारी विश्वकर्मा

३. श्री भुवन खनाल

४. श्री ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ