जनप्रतीनिधि

१. श्री चमेलीमाया सिंजाली

२. श्री कमला दर्नाल

३. श्री चन्द्र बहादुर स्याङतान

४. श्री राम बहादुर लामा