जनप्रतीनिधि

१. श्री इन्दिरा तामाङ

२.श्री शान्ती विश्वकर्मा

३. श्री पुर्ण बहादुर भ्लोन

४. श्री बाग सिं स्यांतान