जनप्रतीनिधि

१. श्री अर्पणा देवकोटा शर्मा

२. श्री सन्तु गुरुङ रसाइली

३. श्री जनरल श्रेष्ठ

४. श्री राजेन्द् कुमार बस्ताकोटी