जनप्रतीनिधि

१. श्री सुभद्रा तिमल्सिना

२. श्री कल्पना  विश्वकर्मा

३. श्री राजकुमार बास्तोला

४. श्री रामहरी राई