जनप्रतीनिधि

१. श्री सन्तुमाया पाख्रिन

२. श्री सपना विश्वकर्मा

३. श्री कृष्ण प्रसाद दाहाल