जनप्रतीनिधि

१. श्री जुना दाहाल

२. श्री गीता सुनार

३. श्री अन्जनकुमार तिमल्सिना

४. श्री रामचन्द्र न्यौपाने