दोस्रो चौमासिक सार्वजनकि सुनुर्वाइ कार्यक्रम सम्पन्न (हर्नामाडी)

सार्वजनकि सुनुर्वाइ

Published On: 2017-03-09

यस हेटैडा उपमहानगरपालिका कार्यलयको आ.व. २०७३।०७४ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा कार्यालयबाट भएको कार्यक्रम तथा सेवा सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भयो । प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डे ज्यूको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधीहरु, विभिन्न संध संस्थाको प्रतिनिधीहरु, शिक्षक प्रतिनिधीहरु एवं सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रह्यो । कार्यक्रममा सेवा सम्बन्धी जानकारी हे.उ.म.न.पा.का प्रवन्धक श्री विरकृष्ण महर्जनले गराउनु भएको थियो भने सेवा लगायत गुनासो, आगमन र वैहर्गमन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन फ्युचर नेपाल नामक संस्थाको प्रतिनिधी नवराज थापाले गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी मध्यबाट २४ जानाले सेवा सम्बन्धी, विकास बजेट सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूची सम्बन्धी, भुकम्प प्रभावित सहयोग, भवन इजाजत, जस्ता विषयमा जिज्ञासा तथा सुझावहरु अएको थियो । सो जिज्ञासा तथा सुझावहरु सम्बन्धमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरुबाट थप सम्वोधन गर्ने काम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । अन्तमा प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डे ज्यूबाट बाँकी रहेका जिज्ञासाहरु सम्बोधन भई सभा निसर्जन भएको थियो ।