तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
40% (108 votes)
ठिकै छ
30% (80 votes)
राम्रो लागेन
30% (82 votes)
Total votes: 270