FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
43% (170 votes)
ठिकै छ
28% (111 votes)
राम्रो लागेन
29% (113 votes)
Total votes: 394