FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
48% (278 votes)
ठिकै छ
27% (160 votes)
राम्रो लागेन
25% (147 votes)
Total votes: 585