तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
39% (68 votes)
ठिकै छ
28% (49 votes)
राम्रो लागेन
32% (56 votes)
Total votes: 173