तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
37% (53 votes)
ठिकै छ
29% (41 votes)
राम्रो लागेन
34% (48 votes)
Total votes: 142