तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
41% (128 votes)
ठिकै छ
29% (92 votes)
राम्रो लागेन
29% (92 votes)
Total votes: 312