तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
41% (133 votes)
ठिकै छ
29% (96 votes)
राम्रो लागेन
30% (97 votes)
Total votes: 326