तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
38% (57 votes)
ठिकै छ
28% (42 votes)
राम्रो लागेन
34% (52 votes)
Total votes: 151