FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
48% (319 votes)
ठिकै छ
28% (183 votes)
राम्रो लागेन
24% (160 votes)
Total votes: 662