FAQs Complain Problems

लोकसेवा तयारी कक्षाको अन्तिम नामावाली प्रकाशन

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लक्षित वर्गको लागि ३ महिने लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चलान गर्नको लागि इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेकोमा तपसिलको अन्तिम नामवली प्रकाशन भएको छ।