FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
आ. व. ०८०-०८१ को मासिक आय व्यव विवरण 05/26/2024 - 14:22 PDF icon १-आ व लेखाको २०८०-०८१ को श्रावण महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon २-आ व लेखाको २०८०-०८१ को भाद्र महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon ३-आ व लेखाको २०८०-०८१ को असोज महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon ४-आ व लेखाको २०८०-०८१ को कार्तिक महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon ५-आ व लेखाको २०८०-०८१ को मङ्गसिर महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon ६-आ व लेखाको २०८०-०८१ को पौष महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon ७-आ व लेखाको २०८०-०८१ को माघ महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon ८-आ व लेखाको २०८०-०८१ को फागुन महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon ९-आ व लेखाको २०८०-०८१ को चैत्र महिनाको आय व्यव विवरण.pdf, PDF icon १०-आ व लेखाको २०८०-०८१ को बैशाख महिनाको आय व्यव विवरण.pdf
Hetauda Darpan-2079 Publications 04/25/2023 - 15:56 PDF icon Hetauda Darpan 2079.pdf
हेटौंडा दर्पण स्मारिका - २०७९ 04/25/2023 - 15:50 PDF icon Hetauda Darpan 2079.pdf
वार्षिक घटना दर्ता रिपोर्ट (२०७३) 04/21/2017 - 11:42 PDF icon घटना दर्ता २०७3 बैषाख-चैत्र.pdf
चैत्र महिनाको अाय र व्यय विवरण (२०७३/०७४) 04/18/2017 - 13:01 PDF icon चैत्र महिनाको आय.pdf, PDF icon चैत्र महिनाको व्यय.pdf
फाल्गुण महिनाको अाय र व्यय विवरण (२०७३/०७४) 04/18/2017 - 12:59 PDF icon फाल्गुण महिनाको व्यय.pdf, PDF icon फाल्गुण महिनाको आय.pdf
राजश्वको चैत्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन 04/18/2017 - 12:10 PDF icon राजश्वको प्रतिवेदन (चैत्र महिनाको).pdf
संक्षिप्त माघ महिना सम्मको व्ययको विवरण 02/22/2017 - 15:23 PDF icon संक्षिप्त माघसम्मको व्यय.pdf
माघ महिनाको व्यय विवरण 02/22/2017 - 15:19 PDF icon माघ व्यय.pdf
पुस महिनाको व्यय विवरण 02/22/2017 - 15:17 PDF icon पैास व्यय.pdf