FAQs Complain Problems

Publications

English

Citizen Charter

हेटौडा उपमहानगरपालिका कार्यालयद्वारा प्रवाह गरिने सेवा सम्बन्धमा 

नगरवासीहरुको नाममा जारि गरिएको नागरिक वडापत्र २०७१/०७२