FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
50% (388 votes)
ठिकै छ
26% (202 votes)
राम्रो लागेन
24% (185 votes)
Total votes: 775