FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
55% (1325 votes)
ठिकै छ
22% (526 votes)
राम्रो लागेन
24% (575 votes)
Total votes: 2426