FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
55% (1089 votes)
ठिकै छ
22% (443 votes)
राम्रो लागेन
23% (463 votes)
Total votes: 1995