FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
55% (1382 votes)
ठिकै छ
22% (547 votes)
राम्रो लागेन
24% (603 votes)
Total votes: 2532