FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
55% (1225 votes)
ठिकै छ
22% (492 votes)
राम्रो लागेन
23% (522 votes)
Total votes: 2239